Tonarter

13 bilder på olika tonarters förtecken (i g-klav) med 13 kort med dur-tonarter och 13 med moll-tonarter. Med dessa kort kan du välja vad du vill träna; bild + dur, bild + moll eller dur + moll.

(pris ex moms)

Pris: 96 kr